Агылшынша зат есимге мысалдар

 

 

 

 

Мысалы: Open the book [oupn z buk], Белгллк артикл: «the» слтеу есмдгнен пайда болан (this- мынау, that-анау). Noun Noun(Зат есм) Size: 131.77 Kb. Трттен бастап, ары арайы сандарды негзг тбрне Все для учебы в Казахстане и Подготовка к ЕНТ. Траты белглер Диалект сздерге 10 мысал келтрп деби тлдег баламасымен? symbatardakkyzy05 Тл, Сз 20.01.2016 сра ойды.агылшынша. Подробнее 1. Суреттег старды атын блмеген жадайда, оларды блу шн андай сра оясы? Бл не?Оушылар 2 - ш сыныпта ткен «Зат есм» туралы ережен еске тсред. realsteel.kz. Д) Крек, бры. Слайд таырыбы: Зат есм туралы. Зат есмдер ткелей сезм арылы тануа болатын дниедег натылы нрселерден (су, жылы, айай, тал, т б.) бастап, адамны тек аыл-ой аблеттерн жрдем нтижеснде ана тснетн трл абстракт ымны (наным, шама-шары, тентектк, ырыс). Зат есм негзг жне туынды зат есмдер, крдел зат есмдер болады.

zatesim.doc. Оулыпен жмыс: оулытан таырыпты мият оып, ек топ та оыаны бойынша постер жасау. аза тл сабаыны барысына енгзлген танымды жне п 8 жне стап тру шн оушыларды ТРИЗ- жмбатар рауа тартуа 24 Мысал дегенмз не? рмалас сйлем5 болымды сйлем аылшынша. Туынды зат есмдерд анытаыз. нса 2.Шешен сз бастар. На Студопедии вы можете прочитать про: Зат есм. Жалпы есм,жалы есм,зат есмн жекеше,кпше тр, зат есм туелдену,негзг зат есм,туынды зат есм.табы?,ол андай сратара жауап беред ? б) Зат есмн андай трлер бар? в) Негзг зат есм деп андай зат есмд айтады?Мысал келтр д) Вопрос: тсндрмел салалас сйлемге мысалдар керек.тсндрмел салалас сйлемге мысалдар керек. Слайд 8 беттен трады. Зат есм сраын ата 3. Зат есмд топтастыру. Жансыз (неодушевленное). Сын есм деген не? Аылшын тлндег зат есм.

Дамытушылы: Оушыларды ойлау аблетн , сауаттылыын, тл байлыын дамыту. 4. Ескерту! Белгсздк артикльдер тек жеке трдег зат есмдерд алдына ойылады.Мнда more, less жне least сздерн орыс тлндег аудармасын жазу себебм, аза тлнде ол сздерд ыса а нса сипаттайтын Вы находитесь на странице вопроса "зат есим дерекри зат есимге мысалдар", категории "аза тiлi". Зат есм трлер: рамына арай Ordinal numbers | Реттк сан есмдерАылшын тлндег реттк сан есмдерд жасалу жолы арапайым. есмнен туынды зат. Зат есмдерд кптк жалауы (Множественное число существительных)Мысалы: бала-лар, ктап-тар, дерек-тер. Оушыларды негзг жне туынды зат есм бойынша алан блмдерн пысытау. Зат есм белгл бр затты, нрсен немесе оианы атын блдретн сз табы. Бл слайдта жалпы зат есм дегенмз не, зат есмн трлер, оны сратары, зат есмн трлену, оны жасайтын жрнатары туралы млметтер б Аылшын тлн йренуге кмектесетн кеестермзд пайдаланып уаытыыз бен ашаызды немдез. Брге жазылатын крдел зат есмд крсетз. топ: зат есм жне жалы есммен жалпы есмге постер жасау.Тл ата-баба аманаты. Ол зат есм арылы айтылан затты, атаудын басалардан гр айтушыа да, тындаушыа да белгл екенн крсетед. 2. км? не? кмдер? нелер? деген сратара жауап беред. 2 жауап. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. А) Мен интернетт кп олдандым.Туынды зат есм бар маал-мтелд табыыз. алыптастыру, з ойларын мысалдар арылы дллдеуге йрету. аза тл 3 сынып. Мысалы: клем, тата, арындаш. Тырна?ша?а алынып жазылатын жал?ы зат есмдерд к?р? Адай, Балбырауын. - Зат есмге мысалдар келтр. Зат есм азаша реферат, Зат есм казакша реферат тегин 1.Блмдлк: Оушылара сйлем шнен зат есмд табуды, оны трлерн ажыратуа,баса сздермен байланысын анытауды, сра оюа,длелдеуге йрету. Зат есмн алдына детте кмекш сздер артикльдер ойылады. Сурет жне сызу. С) Тас баа. арауыл ауылы. Затты атын блдрп Км? Не? сратарына жауап беред. Ол атын байлаанша, йге барып алайын дедм. any кез-келген деп аударьшады. Сабаты таырыбы: Негзг жне туынды зат есм. арауыл, 2011.Аылшын тлндег зат есмдерд ерекшелктер : 1. Жрнатар жалану жолмен жа-салан туынды сздерд лексикалы жолмен жасалан туынды сздермен салыстыра тсндру Дерект зат есмге 10 мысал келтрп берздерш - Cра-Жауап сайты ХV. Зат есм - Имя существительное. Мтнд азаша аудармасы керек? СейдуалыЕрмек Мектеп 4.09.2014 сра ойды.зат есим дерекри зат есимге мысалдар - Школьные Знания.comznanija.com/task/9203228Дара (простое один корень)Мысалы: дала, бас, алам.Крдел (сложное несколько корней) Мысалы: мекенжай, балабаша.Сз рамына лг: баба - тбр, зат есм лар - кптк жалау Мейрбан ынтыма жаырып азатты есмн. Тырна?шаны? д?рыс ?ойылу орнын к?р? Жануарлар мен заттара андай сратар ойылады? Зат есм деген не? Мысалдар келтру.лг: Дргерлер, ншлер, бишлер. Таырыбы: АЫЛШЫН ТЛНДЕГ ЗАТ ЕСМ. Сз таптарын ата 2. Туынды зат есмдерд крсетз. растыран: Макенова Н.Б. Тл - нер) 4. Зат есм негзг жне туынды зат есмдер, крдел зат есмдер болады. Туынды зат есм бар сйлемд табыыз. Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. 433] Абылайды аылшынша жазылуы тпт ызы, сзд рптерн ауыстырып, баса сздер жасайтын анаграммаа таптырмайтын мысал ГРАММАТИКАЛЫ АНЫТАМА. есм жасау жолдарын йренудег практикалы дадыларын. I. аза тл сабаынан, зат есм таырыбына жоспар Зат есм туралы тснк Батыс азастан облысы, Орал аласы, Зерде бзылыстары бар балалара арналан облысты мектеп интернатыны малм Кенжегереева Глзипа абитызы.Зат есм туралы тснк. Жаттыумен жмыс: 118 жаттыу. ГРАММАТИКАЛЫ АНЫТАМА.

Габдулова. А) Ек кемен басын стаан суа кетед. Размер файлов Лексикалы трыдан аланда зат есмдер з алдына маыналы дербестг бар, затты ымды блдретн сздер.Зат есмдер ткелей сезм арылы тануа болатын дниедег натылы нрселерден (су, жылы, айай, тал, т.б.) бастап, адамны тек аыл-ой аблеттерн жрдем осымша ретнде казак элпби, шартгы ысартулар корсеткштер, сондай-а агылшын тлндег брыс етстктер тзбес берлген.Агылшынша adj - adjective - сьш есм adv - adverb - стеу con/ - conjunction - жалаулы int - interjection - одаай л - noun - зат есм pi - plural - кпше тр ргоп Зеленов орта жалпы блм беретн мектеп. Жасалан лг аылшын тлндег ономастикалы атауларды аза тлнде транскрипциялауды фонетикалы негзн алайды.Az-Zhanibek [88, p. Агылшын тлнде any есмдг жекеше трдег саналатын жне саналмайтын зат есмн алдында трады. В) бр трл кп затты жеке атауы С) кзбен крп, олмен стауа болатын зат есм D) оймен танылатын зат Мысалы: There were some fifty people there. философия.? Объект етп алын?ан ма?ал. Сергту ст Лексикалы-семантикалы рс аса ке сз таптарыны бр осы зат есмдер. Зат есмн жасалуы. «Домино» ойыны 1. Брден шке дейнг реттк сандар, яни, брнш, екнш жне шнш дегендер ерекше болады. Зат есм — Студопедия Зат есм трлену .- Зат есм дегенмз не? - Зат есмн сратарын ата. Дайындаан : К.К. Агылшынша 10сойлем болымды болымсыз. Зат есм трлер: рамына арай:Дара (простое один корень)Мысалы: дала, бас, алам.Крдел (сложное несколько корней) Мысалы: мекенжай, балабаша.тласына арай:Негзг (непроизводное нет суффикса) Мысалы: мектеп, мысы.Туынды (производное 2) Балаларды сз байлыын, сауаттылыын, зат есм туралы ымдарын кеейтп, жан - жаты шыармашылы аблеттерн дамыту.«айталау - блм анасы». Помогите пожалуйста, надо: 10 туынды зат есм от глагола, 10 от существительного и 5 от любой другой части речи. Зат есмн жасалуы. нса 1.Аыл-тозбайтын тон, Блм-таусылмайтын кен. Имена существительные в русском и казахском языках представляют собой наиболееМысалы: перде (занавески), сре (полка), мата (ткань), айы (береза), араай (сосна), ызалда (тюльпан), жусан (полынь), ызан (помидор). Сйлем шнен сра ою арылы дрыс табуды мегерту. Таырыбы: АЫЛШЫН ТЛНДЕГ ЗАТ ЕСМ. Дамытушылы: Оушыларды ойын дамытып сздк орын молайту. Зат есм 1 - жаттыу Суреттерге ара. Жалы есмдерге мысалдар жазу. растыран: Макенова Н.Б.Аылшын тлндег зат есмдерд ерекшелктер : 1. Ответ: йел де ай сулес сияты: ескт жапса,тндктен тсед . Оушылара зат есм жайлы толы тснк беру,мегертуТрл ойын элементтерн пайдалана отырып ,оушыларды шыармашылы аблеттерн дамыту. Зат есмн алдына детте кмекш сздер артикльдер ойылады a , an , the : I am a teacher. 2. Лексикалы-семантикалы рс аса ке сз таптарыны бр осы зат есмдер. Ереже: Затты атын блдретн сз табын зат есм деймз. 2. 1 like 0 намайтын. Мысалдардан белгсз студент пен белгсз алманы ана блдк. Дние жз тарихы. А так же Рефераты, курсовые на казахском | Книги, Изучение разных языков. ы негздер. Тапсырмаларда берлген сздерд зат есм екен длелдеуд, тл дамыту жаттыулары арылы шаын гме рауды, оушыларды здерне ереже растыруды йрету.Кейбр оушылар: Зат есм туралы блед, оан мысалдар келтре алады. Онда шамамен 50 адам болды. Крдел зат есмд белглез.3. zat-esim-ashyk-sabak-55ede8c7b9efb.docx.

Полезное: